Dotacje na Odnawialne źródła energii (OZE)

Osoby szukające dofinansowań na systemy fotowoltaiczne mają do wyboru kilka programów, które ułatwiają finansowanie inwestycji. Wśród najbardziej znanych znajduje się dopłata do inwestycji Mój prąd, Ulga termomodernizacyjna oraz Program czyste powietrze. Chcąc ułatwić klientom wybór odpowiedniej atrakcyjnych form finansowania, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące każdego z tych dofinansowań.

Program Mój Prąd


Są to dotacje przeznaczone dla mikroinstalacji mających zasilać domy mieszkalne. Program powstał w odpowiedzi na przepisy Unii Europejskiej i ma na celu ochronę środowiska oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Pozwala częściowo sfinansować założenie instalacji, ponieważ kwota zwrotu wynosi 5 tysięcy złotych.

Zaletą dofinansowania jest również fakt, że dopełnienie wszelkich formalności jest stosunkowo łatwe, zwłaszcza, że wnioski przyjmowane są w formie elektronicznej. Wystarczy skorzystać z profilu zaufanego lub założyć skrzynkę ePUAP. Należy pamiętać, by do wniosku dołączyć załączniki, takie jak dowody zapłaty, kopia faktury za materiały i montaż, kopia dowodu osobistego, zaświadczenie o przyłączeniu do sieci.

Ulga termomodernizacyjna


Korzystając z ulgi, można odliczyć od podatku koszty związane z, szeroko rozumianą, termomodernizacją budynku. Wśród rozwiązań, które uprawniają do odliczenia znajduje się np. modernizacja systemów grzewczych, docieplenia, ogrzewanie, kolektory słoneczne, pompy ciepła czy instalacje fotowoltaiczne. Dzięki temu inwestycja staje się dużo bardziej opłacalna. Z ulgi skorzystać mogą właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych wolnostojących, bliźniaczych, szeregowych lub grupowych. Kwota odliczenia może wynosić aż 53 tysiące złotych.

Odliczenie dotyczy osób, które rozliczają dochody stosując jednolitą stawkę 19% lub w formie ryczałtu od przychodów zewidencjowanych. Dzięki niej podatnik może odliczyć koszty związane z urządzeniami, usługami czy materiałami wykorzystanymi w związku z termomodernizacją budynku lub założeniem ekologicznego źródła energii w tym instalacji PW. Warto wiedzieć, że prawo do odliczenia mają również osoby, które korzystają z programu Mój Prąd.

Program Czyste Powietrze


Podobnie jak program Mój Prąd, został wprowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ma on na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń przez jednorodzinne domy mieszkalne. Jego budżet jest podzielony między dotacje i pożyczki, a także kredyty udzielane przez banki.

Osoby chcące skorzystać z programu, muszą wykazać roczny dochód nieprzekraczający 100 tysięcy złotych. W przypadku instalacji fotowoltaicznych, można otrzymać dotację wynoszącą do 5 tysięcy złotych, pożyczkę NFOŚiGW lub kredyt z banku.