Informacja o RODO

  1. Administratorem Twoich danych osobowych  jest ProServe Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Szyb
    Walenty 26A, KRS 0000715664, NIP 6412542771, zwana dalej: „Administratorem”. 
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt. a, b, d i f ustawy o RODO.
  3. Twoje dane osobowe zostaną przetworzone wyłącznie dla celów zwiazanych z odpowiedzą na Twoje zapytanie.
  4. Podanie danych jest konieczne ale nie obowiązkowe.
  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to potrzebne.
  6. Masz prawo wglądu do swoich danych a także ich przenoszenia, sprostowania i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  7. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator NIE będzie podejmował wobec Ciebie żadnych zautomatyzowanych decyzji.