Dane kontaktowe

ProServe Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty 26A. Zarejestrowana w: Sądzie Rejonowym w Gliwicach,  X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS: 0000715664, Regon: 369335430, NIP: 6412542771, Wysokość kapitału zakładowego: 40000 zł.

Tel: 32 307 40 10, e-mail: biuro@proserve.com.pl

Zapoznaj sie z polityką prywatności w zakładce RODO!